Kontakta oss

Är du arbetssökande, handläggare på Arbetsförmedlingen eller arbetsgivare?

Vill du komma på studiebesök? Kontakta oss gärna!

Verksamhetschef Emma Lyrdal, 031-332 03 84                     

 

Birgitta Natanaelsson, 031-332 04 07                               

Leg. arbetsterapeut /verksamhetspedagog                  

 

Sara Nordenfelt, 031-50 26 69
sara.nordenfelt@brackediakoni.se

Leg. sjukgymnast/verksamhetspedagog

 

Har du frågor kring konferensbokningar eller andra beställningar?

konferens.goteborg@brackediakoni.se

Hanna Kollberg, 031-50 2613

Verksamhetssamordnare

 

Har du frågor om Korttidsboende - boende utan stöd?

korttidsboende@brackediakoni.se

Susanne Ohlson, 031- 50 25 87

Verksamhetssamordnare