Fler fyrbenta vänner i vården

Vi använder oss av hundassisterad terapi i våra olika verksamheter. En inslag i vården som både ger glädje och ökar motivationen till rörelse och kommunikation.

Vi vill att fler ska få hundassisterad terapi och med din hjälp är det möjligt! Tillsammans kan vi sprida glädje, förbättra någons träning eller bara förgylla någons dag. 

Terapihundar kan nå fram till personer med funktionsnedsättning på ett sätt som vi människor inte alltid kan. När vi använder dem som stöd för barn med fuktionsnedsättningar får hundarna barnen lugna, motiverar dem att röra på sig genom olika lekar. Det räcker att hundarna är på plats för att barnen ska känna sig mer motiverade att träna. Hundarna är lika välkomna kompisar också hos våra äldre, som borstar pälsen, kastar boll eller klappar hunden. Att gå på promenad blir också roligt med fyrfota sällskap och ord som glömts kan komma tillbaka.

– Terapihundarna lockar fram känslor, kommunikation och fysisk aktivitet på ett helt unikt sätt, säger Helene Mellström, Bräcke diakonis tillförordnade direktor.

De flesta av barnen och ungdomarna som Habiliteringen Bräcke arbetar med har komplicerade flerfunktionsnedsättningar och stora rörelseinskränkningar.

– Det är ibland svårt att hitta meningsfulla aktiviteter som på ett lekfullt och roligt sätt kan locka våra barn till delaktighet och aktivitet. Det blir ofta ett fokus på hjälpmedel, stretchning och träning. Terapihundar kan nå fram till personer med funktionsnedsättning på ett sätt som vi människor inte alltid kan, säger Stina Wahl, arbetsterapeut på Bräcke diakoni. Rent motoriskt ser vi oftast framsteg direkt. Barnen sträcker sig efter hunden och vill klappa, eller sträcker sig för att ge godis. De barn som inte kan röra sig på samma sätt kan ligga bredvid hunden, klappa och bara vara nära. Vi ser på barnen vilken sinnesstimulering det ger dem och de känns lugnare och mer avslappnade.

 

Välkommet avbrott i vardagen

– Det känns bra att vi kan ge barnen ett avbrott ifrån deras vardag, ge dem möjlighet att kunna fokusera på något annat än hjälpmedel och stretchning, säger Stina Wahl. Många av barnen tampas också med ständiga smärtor. Det känns meningsfullt och viktigt när vi ser hur gott den hundassisterade terapin gör dem. Hunden kanske lägger huvudet i knät på ett barn så hen får känna på den mjuka pälsen. Hunden står stilla en stund och nosar på händerna. Men hunden kan även locka till att de unga blir mer fysiskt aktiva. En terapihund kan locka till kommunikation, de stärker kroppsuppfattning och självkänsla och de underlättar socialt samspel.

 

Fler hundar behövs

Bräcke diakoni har arbetat med idéburen vård utan vinstsyfte i över 90 år. Men viljan att utvecklas är ständigt närvarande. Därför samlar vi nu in pengar för att kunna skaffa fler hundar till vården, så att fler barn får denna unika terapi. 
– Vi tror på kraften att vi tillsammans kan göra samhället lite varmare och medmänskligare. Genom att samla in gåvor, så erbjudare vi människor att engagera sig i vår vision om att göra samhället lite varmare och medmänskligare. Vi hoppas att fler vill vara med och stötta detta arbete, säger Helene Mellström.

Vill du hjälpa till?

Vill du vara med och stödja arbetet med hundassisterad terapi, så att fler barn kan få träffa en terapihund? 500 kronor räcker för att ge ett barn  en terapisession med en utbildad terapihund. 

Till gåvosidan

Bräcke diakonis insamlingsstiftelse har 90-konto och är granskad och godkänd av Svensk Insamlingskontroll. 

Varmt tack för ditt stöd!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni