Info

Kontakt
Maria Blad
Tel 031-50 27 65
E-post maria.blad@brackediakoni.se

Helgen tillbringas på den natursköna Kurorten Mösseberg, som ligger i Falköping.

www.kurortenmosseberg.se

Välkommen till Föräldrahelger

Bräcke diakoni arrangerar föräldrahelger i samarbete med kommuner inom ramen för anhörigstöd. Helgerna riktar sig till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning oavsett ålder och diagnos.

Samtalet står i fokus – både i liten och i stor grupp. Att delge varandra kunskap och erfarenheter, att uppleva att man inte är ensam om sin situation, det ger kraft och energi.

Helgen tillbringas på den natursköna Kurorten Mösseberg, som ligger i Falköping.