Info

Adress
Cervins väg 9-11
163 42 Spånga

Verksamhetschef
Ylva Svesse
08-445 53 33

Takåsen, hus 9
Tel 08-795 99 18

Vindskupan, hus 11
Tel 08-795 99 19

Välkommen till Vård- och omsorgsboendet Fristad

Under sen höst 2020 kommer Fristads vård och omsorgsboende flytta till Villa Vesta i Hässelby. Flytten går till nyrenoverade lokaler i fortsatt regi av oss på Bräcke diakoni. Som boende på Fristad får du självklart hjälp och stöd i samband med flytten. Om du har frågor, hör gärna av dig till ansvarig verksamhetschef Ylva Svesse: ylva.svesse@brackediakoni.se

Fristad vård- och omsorgsboende är ett mindre boende för dig som har fyllt 65 år och har en demenssjukdom. Vi finns mitt i Bromsten bland äldre bebyggelse med villor och småhus.