Under sen höst 2020 kommer Fristads vård och omsorgsboende flytta till Villa Vesta i Hässelby. Flytten går till nyrenoverade lokaler i fortsatt regi av oss på Bräcke diakoni. Som boende på Fristad får du självklart hjälp och stöd i samband med flytten. Om du har frågor, hör gärna av dig till ansvarig verksamhetschef Ylva Svesse: ylva.svesse@brackediakoni.se

Kontakt

Vård- och omsorgsboendet Fristad drivs av stiftelsen Bräcke diakoni genom Bräcke diakoni Stockholm AB.

Adress
Cervins väg 9-11
163 42 Spånga

Verksamhetschef
Ylva Svesse
08-445 53 33

Sjuksköterska Takåsen
08-795 99 13, 0701-65 26 81

Sjuksköterska Vindskupan
08-672 02 98, 0701-65 26 83

Arbetsterapeut
08-672 02 99

Takåsen, hus 9
08-795 99 18

Vindskupan, hus 11
08-795 99 19