Under sen höst 2020 kommer Fristads vård och omsorgsboende flytta till Villa Vesta i Hässelby. Flytten går till nyrenoverade lokaler i fortsatt regi av oss på Bräcke diakoni. Som boende på Fristad får du självklart hjälp och stöd i samband med flytten. Om du har frågor, hör gärna av dig till ansvarig verksamhetschef Ylva Svesse: ylva.svesse@brackediakoni.se

Vi som jobbar här

Vi tillämpar kontaktmannaskap vilket innebär att en person i första hand ska se till att dina behov och önskemål tillgodoses, tillsammans med sjuksköterskan. Din kontaktman ser även till att hålla en regelbunden kontakt med dina närstående. Varje kontaktperson har 1-3 boende att ansvara för. Kontaktpersonen ansvarar också för den sociala dokumentationen.

Sjuksköterskan ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatserna och har ett övergripande ansvar för den sociala omsorgen. Stockholms läns landsting som ansvarar för läkarinsatserna har utsett en läkare som kommer en gång varje vecka och däremellan vid behov. Det finns tillgång till sjuksköterska och läkare dygnet runt.

Tillgång till frisör och fotvård finns enligt överenskommelse.