Vill du vara med och bidra till ett medmänskligare samhälle?

Vår värdegrund är ”vilja att se och kraften att förändra”. Och det är här du kommer in i bilden. För även om vi ser behoven, blir kraften att förändra större, ju fler som är med.

Men ni får väl pengar från det offentliga för att driva era verksamheter, tänker du?
Jo, så är det. Men inte bara. Det som inte ryms i våra verksamheter, det vi inte får betalt för att göra och det som det offentliga ännu inte sett behöver göras – allt det gör vi också. 

Som vad, undrar du?
Just nu försöker vi vara en röst för en missad patientgrupp, de kvinnor som lider av lipödem. Vi tar fram digitala verktyg för att hjälpa personer med funktionsvariation att kommunicera på ett enklare sätt och utarbetar ett stöd för äldre som vårdar sina anhöriga i hemmet.

Vi försöker också hitta sätt att stötta föräldrar med psykisk ohälsa, vi erbjuder en öppen förskola för familjer med barn med funktionsnedsättning, och vi försöker råda bot på ensamheten bland de äldre som har vår hemtjänst

Allt detta och mycket mer gör vi. Utan finansiering från det offentliga. 

Men varför, kanske någon frågar sig?
För att vi vill. För som idéburen organisation drivs vi av viljan att förändra, inte av att tjäna pengar. Det är det hela vår organisation bygger på. Och som bekant blir kraften att förändra bli större ju fler som är med.

Det är därför vi frågar – vill du vara med och bidra till ett medmänskligare samhälle genom att ge en gåva till vårt arbete? 

Ja, jag vill bidra!

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni