Info

Postadress
Habiliteringen Riksgymnasiet
Kultivatorgatan 6
424 65 Angered

www.riksgymnasietgbg.se

Besöksadress
Angereds Torg 3

Välkommen till Habiliteringen Riksgymnasiet

Habiliteringens uppgift är att ge insatser som syftar till att stärka och stödja dig och ge dig goda förutsättningar för ett självständigt liv med bra livskvalitet under och efter tiden på Riksgymnasiet i Göteborg.

Insatserna planeras tillsammans med dig och sker både individuellt och i grupp under skoldagen.