Varning för falska telefonsamtal och besök från bedragare. Polisen uppger att bedrägerier via falska telefonsamtal och besök från bedragare ökar. Tänk på att aldrig släppa in någon du inte känner eller väntar besök av. Lämna inte heller ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.

Att bli ännu bättre på det vi gör

Bräcke diakonis vision att skapa ett medmänskligare samhälle bygger på att det varje dag skapas värden mellan människor. Det är i detta möte som vården och omsorgen utvecklas.

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi kontinuerligt följer upp det stöd du får av oss. Vi arbetar utifrån din personliga genomförandeplan och följer upp den tillsammans med dig var tredje månad eller vid behov.

De medarbetare som besöker dig dokumenterar också händelser som är viktiga för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga omsorg.

Vårt kvalitetsarbete har sin utgångspunkt i varje persons behov och önskemål. Att lyckas med kvalitetsarbetet kräver en kultur där vi lär av fel och brister och där vi systematiskt utvecklar kompetens och kapacitet i verksamheten. Vi arbetar därför aktivt med att förbättra kvaliteten genom synpunkter och avvikelserapportering.

Vårt arbete ger resultat

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. I den rikstäckande undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? kartläggs äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Resultatet är öppet för vem som helst att ta del av.

Klicka här för att se vad våra kunder i Alingsås tycker om sin hemtjänst