Varning för falska telefonsamtal och besök från bedragare. Polisen uppger att bedrägerier via falska telefonsamtal och besök från bedragare ökar. Tänk på att aldrig släppa in någon du inte känner eller väntar besök av. Lämna inte heller ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.

Så väljer du Bräcke diakonis Hemtjänst i Alingsås

Du vet väl att du som Alingsåsare själv bestämma vem som ska utföra din hemtjänst? Vi på Bräcke diakoni erbjuder hemtjänst i område Centrum, Haga, Hemsjö och Tuve.

Om du redan har beviljats hemtjänst och vill byta utförare

Om du redan har beviljats hemtjänst byter du enkelt utförare via blanketten "Val av utförare" på kommunens webbplats. Ladda ner, fyll i och skicka in blanketten. 

När du väljer Bräcke diakoni som utförare kontaktar vi dig och bokar in ett möte. Inom ramen för ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till vad som ska göras och när det ska göras. Det kan tillexempel vara hjälp med inköp, städning eller stöd med personlig hygien. Ibland kanske du vill komma ut på en promenad? Vi anpassar oss efter dina behov.

Om du inte har någon hemtjänst idag och vill välja Bräcke diakoni

Om du inte redan har hemtjänst behöver du först ansöka om detta genom att fylla i en ansökningsblanett på kommunens hemsida. En anhörig eller god man kan hjälpa dig att fylla i och skicka in blanketten. Behöver du kontakta en biståndshandläggare via telefon ringer du till kommunens växel på nummer 0322-61 60 00 och ber att få bli kopplad. 

När du fyllt i och skickat in din ansökan görs en utredning av din situation och dina behov och fattar därefter beslut om du har rätt till hemtjänst. I beslutet anges vilken hjälp och stöd du kan få. Här kan du läsa mer information om hur ansökningsprocessen går till. När du fått din ansökan utredd och godkänd av handläggaren väljer du hemtjänstutövare. När vi fått besked om att du valt oss kontaktar vi dig flr ett första möte. 

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nummer 0322-64 42 10. 

Du som har fått ett beslut om hemtjänst gör ditt val genom att ta kontakt med biståndshandläggaren. Handläggaren sköter sedan kontakten med utföraren. Du kan byta utförare när du vill och hur många gånger du vill.