Info

Öppettider

Alltid öppet

Verksamhetschef
Sara Möller
Tel 031-50 25 41
sara.moller@brackediakoni.se

Till Bräcke hospice Helhetsvården i Göteborg kommer människor med svår sjukdom för att vårdas i livets sista tid. Man kan också komma under en kortare period för att få hjälp mot sina symtom. Varje människas individuella behov är viktiga och vårt mål är att bidra till att livet trots allt ska upplevas så rikt och meningsfullt som möjligt.