Info

Projekt "I nöd och lust" drivs av Bräcke diakoni och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden

Välkommen till Bräcke projekt ”I nöd och lust”

I nöd och lust är ett treårigt arvsfondsprojekt där Bräcke diakoni utvecklar ett unikt stöd för äldre anhöriga som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet. Tack vare medel från Allmänna arvsfonden kan vi tillsammans med anhöriga över 65 år ta fram nya metoder och informationsmaterial som ska stärka anhöriga och underlätta liv och vardag. 

Följ Bräcke projekt "I nöd och lust på Facebook"