Filmer, samtalsmaterial, bilagor m.m.

Vi vill öka kunskapen om och få fler att våga prata om hur det är att vara anhörig över 65 och vårda sin partner. Därför har Bräcke projekt ”I nöd och lust” tagit fram en serie filmer och reflektionsmaterial som kan användas i samtal med anhöriga och som fortbildning för personal inom äldreomsorgen.

Projektet vill avdramatisera den skuld och skam som många anhöriga bär på och lyfta riskerna som anhörigrollen kan föra med sig. På så sätt kan vi stärka anhöriga, göra vardagen lite lättare och bidra till fler goda stunder i relationen.