Hjälp oss sprida projektet - Dela vår flyer

I vårt informationsblad/flyer till anhöriga hittar du kortfattad information om projektet. Ladda ned och sprid den gärna. Går fint att skriva ut. 

Bifogade filer