Konferens Anhörig i nöd och lust 30 mars 2023

Bräcke projekt I nöd och lust bjuder in till konferens

Hur kan man stärka personer över 65 som stöttar eller vårdar sin partner i hemmet? Välkommen till konferensen Anhörig i nöd och lust som arrangeras av Bräcke projekt I nöd och lust. Ta del av anhörigas egna tankar, våra föreläsares djupa kunskap och ta del av det utbildningsmaterial som projektet tagit fram. Du kan vara med på konferensen på plats i Göteborg eller delta på distans. I din anmälan anger du hur du vill vara med.

Ur programmet:

Den livsviktiga beröringen Hur kan oxytocin och beröring påverka parrelationer?
Kerstin Uvnäs-Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter

Låt det opratade bli sagt Att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i parförhållanden där den ena är beroende av den andres hjälp är hälsosamt för båda.
Ann-Marie Stenhammar, projektledare och utredare

Våld i äldres nära relationer Våld i nära relationer förekommer i alla grupper. Trots det finns det en utbredd föreställning om att ingen skulle vilja utöva våld och övergrepp mot äldre. Detta leder till att våldet i många fall förblir oupptäckt, eller att den som är våldsutsatt inte blir trodd om hen berättar för någon om våldet.
Anette Marklund, Utbildare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet

Om Bräcke projekt I nöd och lust Samlade erfarenheter och projektets material
Lisa Scheljde, projektledare, och Helena Holmberg

Moderator: Susanne Rolfner-Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet, representerar Nka i projektets ledningsgrupp

 

 

 

Datum: 30 mars kl 13-17 med efterföljande mingel. 
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg eller på distans, ange hur du vill delta när du anmäler dig
Kostnad: kostnadsfritt, mingel med dryck och tilltugg till självkostnadspris
Sista anmälningsdag: 20 mars 2023

Anmäl dig här

 

Sätt upp en affisch om konferensen på er anslagstavla, hämta pdfen under Bifogade filer längst ned på sidan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprid inbjudan i dina nätverk, hämta pdfen under Bifogade filer längst ned på sidan.

Bifogade filer