Pressmeddelande från projekt "I nöd och lust"

 

Anhöriga + 65 år i fokus i nytt arvfondsprojekt

Nu startar Bräcke diakoni arvfondsprojektet ”I nöd och lust” med målet att underlätta vardagen för äldre anhöriga som vårdar sin partner i hemmet. Vi gör det tillsammans med Anhörigas riksförbund, Nationellt Kompetenscenter Anhöriga och SPF Seniorerna  och de anhöriga själva förstås. 

Läs projektets pressmeddelande från 14 september här