Samtalsgrupp i höst

Välkommen till samtalsgrupp för dig som stöttar eller vårdar din partner i hemmet.

Hela inbjudan finns att ladda ned längst ned på den här sidan.

Gruppen vänder sig till dig över 65 år som stöttar eller vårdar din partner i hemmet.
Vi som leder samtalen har tillsammans med anhöriga tagit fram samtalsunderlaget.
Genom filmer och samtal närmar vi oss det som kan vara svårt att prata om. Vi kommer
samtala om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner
med omsorgsbehov. Om sorg och saknad, frustation och kärlek. Hur skall det bli
i framtiden? Hur skall jag orka?

Samtalen ger dig som deltagare en möjlighet att prata med andra personer i liknande
situation, få tillfälle att lyfta det du upplever som tungt, få skratta tillsammans samt
få stöd och verktyg att bättre hantera din vardagssituation.

Vi träffas vid åtta tillfällen med start 30 september. Begränsat antal deltagare. Vi träffas
varannan vecka och 1,5 timme per tillfälle. Dag och tidpunkt bestämmer vi tillsammans
i gruppen. Träffarna kommer genomföras digitalt via webplattsformen Teams
så du behöver ha tillgång till dator, surfplatta eller smartphone. Vi hjälper dig gärna
att komma igång med tekniken.

Kontaktperson och anmälan: helena.holmberg@brackediakoni.se mobil: 0765 33 04 55

Tema för träffarna:
Träff 1 Välkommen! Vi lär känna varandra.
Träff 2 Rollförändringen – om förändringen från att vara partners till att leva med
           en partner med omsorgsbehov
Träff 3 Flytten– om frågan kring särskilt boende
Träff 4 Risken – Våld, övergrepp och kränkningar, det angår inte mig. Eller?
Träff 5 Oxytocin – vad är det? Och hur kan det hjälpa mig i min relation?
Träff 6 De vuxna barnen, vännerna och ensamhet
Träff 7 Döden och hur livet blev
Träff 8 Avslutande träff, gruppen väljer ämne

Välkommen!
Vänliga hälsningar Lisa Schjelde och Helena Holmberg

Bifogade filer