Skriftligt material

Vi har tagit fram material som vänder sig direkt till anhöriga, till dig som leder samtalsgrupper med anhöriga och material för personalgrupper som vill fortbilda sig kring anhörigperspektivet.

Vårt skriftliga material finns här i en bläddringsversion som du kan läsa direkt på skärmen. Om du hellre vill skriva ut materialet går du allra längst ned på sidan och laddar ned den pdf som du vill ha. 


För dig som är anhörig


Beröring i vardagen - Om oxytocin och beröringens betydelse för relationen med partnern och för den anhörige själv

 

Från anhörig till anhörig - i nöd och lust
Från anhörig till anhörig är en erfarenhetsbok. Den bygger på vad anhöriga säger att de
hade velat läsa om när de själva blev anhöriga till sin partner.

I början av varje kapitel finns anhörigas egna berättelser som vi fått ta del av i våra möten.
Därefter följer faktatexter och reflektionsfrågor. Allt för att hjälpa dig att lättare få syn på hur
ditt liv och din situation ser ut samt ta del av tips och råd om åtgärder som hjälpt andra
att må bättre.

Ur innehållet:
Min egen hälsa
Oxytocin och beröring
Förändringen
Hemtjänst och flytt till särskilt boende
Våld, övergrepp och kränkningar
Opratat

Antal sidor: 51

 

 

För dig som möter anhöriga

I nöd och lust – Handledning vid samtalsgrupp för anhöriga
Det här är en handledning för dig som leder samtalsgruppen. Den används tillsammans med filmerna som projektet tagit fram. 


Ur innehållet:
Att leda samtalsgrupp
Oxytocin och beröring
Förändringen
Flytten
Risken för våld, övergrepp och kränkningar
Opratat i relation med de vuxna barnen och vännerna, samt om ensamhet
Opratat om döden och hur livet blev

Antal sidor: 19

I Nöd Och Lust Samtalshandledning

 

 

Till handledningen finns fyra bilagor, Mitt nätverk, Oxytocin, Beröring i vardagen och Opratat - övning . Dessutom finns en mall för inbjudan till samtalsgrupp. Alla fem finns att ladda ned längst ned på den här sidan.

 

 

För dig som arbetar inom äldreomsorgen

Anhörigperspektiv - i nöd och lust
Samtalshandledning för personal inom äldreomsorgen. Du kan med fördel beställa ett exemplar till varje deltagare i gruppen. Handledningen används tillsammans med filmerna som projektet tagit fram. Filmerna finns på Bräcke diakonis hemsida.

Ur innehållet:
Till dig som leder samtalen
Oxytocin och beröring
Flytt till särskilt boende
Anhörig som medlevare 
Våld, övergrepp och kränkningar
Svårpratat

Antal sidor: 23
 

 

Du kan beställa materialet från oss. Gå till vårt beställningsformulär för att göra det.

 

Hämta hem det skriftliga materialet som pdf

Du kan ladda ned det skriftliga materialet genom att här nedanför klicka på länken för det du vill hämta. 

 

Bifogade filer