Våra samarbetspartners

Bräcke projekt "I nöd och lust" drivs av Bräcke diakoni i samarbete med Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och SPF Seniorerna.

Ledningsgruppen

I vår ledningsgrupp sitter en representant från varje organisation.

Susanne Rollfner Suvanto, möjliggörare vid Nka, fd sakkunnig i socialutskottet, statlig utredare m.m. 
Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap - SPF Seniorerna 
Eva Sixt, överläkare i geriatrik och ledamot i förbundsstyrelsen i Anhörigas riksförbund 

 

Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden