Vem stödjer den som stödjer? - Anhörig i nöd och lust

Hur förändras parrelationen när min partner blir sjuk. Och hur kan vi bevara ”vårt vi” när rollerna ändras? Arvsfondsprojektet ”I nöd och lust” fokuserar på rollbytet som sker när din partner som är 65+ blir sjuk eller funktionsnedsatt. När du går från att vara ”bara partner” till att bli anhörig.

Du som anhörig får plötsligt flera nya roller. Du blir ansvarig för omsorgen om din partner i hemmet men blir även koordinator i sjukvården och får allt fler hushållsysslor. Där till kommer kontakten med myndigheter och inte sällan kampen för bistånd och hjälp.

Men vem stödjer dig som anhörig och ser till ditt bästa?

Det finns väl ett anhörigstöd tänker du? Jovisst. Alla kommuner måste erbjuda hjälp, men hur den hjälpen och stödet ser ut varierar beroende på var du bor. Dessutom känner inte alla till vad man kan få för hjälp.

Projektet fokuserar på områden som vi på Bräcke diakoni identifierat som glapp i samhället där anhöriga själva sagt att de saknar stöd. I stort handlar det egentligen om att förbättra din hälsa som anhörig och minska din psykiska ohälsa.

Projektet tar upp ämnen det kan vara svåra att prata om eller tabu. Det kan handla om vad som väcker skam och skuld, ilska, frustration, men projektet berör även risken för kränkningar, övergrepp och våld. Tanken är att hitta metoder och ingångar för att fler ska våga och kunna prata om känslorna som väcks och att avdramatisera dem. Men målet är också att hitta de där fina stunderna som skänker hopp och strategierna som gör din och många andras vardag lite lättare.

Med hjälp av anhörigas erfarenheter vill vi tillsammans skapa metoder och studiecirkelsmaterial som kan bli en självklar del av anhörigstödet. Vi ska också ta fram en eller flera filmer och ett inspirationsmaterial om beröring och Kerstin Uvnäs Mobergs forskning om “må bra hormonet-oxytocin”

 

Projekt ”I nöd och lust” vill:

  • Synliggöra anhöriga 65 + som vårdar sin partner
  • Få fler att våga prata om ”det opratade”
  • Avdramatisera känslor av skuld och skam och lyfta risken för kränkningar, övergrepp och våld
  • Ge anhöriga kraft och inspirera till fler ”goda stunder” som bevara relationen.

Så jobbar vi

  • För att veta vad vi ska skapa har vi intervjuer och digitala gruppträffar med anhöriga.         
  • Vi har också läst litteratur, tagit del av forskning och erfarenhet samt träffat sakkunniga personer.
  • I nästa steg kommer vi ihop med anhöriga ta fram stödmaterial, filmer och metoder samt testa och utvärdera dessa tillsammans.

Materialet som tas fram i projektet kommer att finnas tillgängligt på www.brackediakoni.se även efter projektets slut.  

 

Projekt ”I nöd och lust”

Finasieras av: Allmänna arvsfonden   
Drivs av: Bräcke diakoni
I samarbete med: Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA), SPF Seniorerna, Anhörigas riksförbund   

Vi samverkar även med: Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)