"Vi anhöriga" skriver om "I nöd och lust"s digitala samtalsgrupper

Våra digitala samtalsgrupper med anhöriga skapar större närhet än väntat. Trots skärmen har det blivit möjligt att dela och tala även om svåra saker. Något som Anhörigas riksförbunds tidning "Vi anhöriga" uppmärksammat i sitt senaste nummer. 

Träffarna har haft olika teman. Bland annat har vi talat om vad som kan vara opratat eller tabu i en situation som anhörig, om saknad men också vikten av beröring och vad som händer när tålamodet sviker.

Syftet har varit att samla erfarenheter av er som anhöriga för att vi i projektet ska kunna ta fram rätt material och redskap som kan underlätta för er i vardagen i vården och omsorgen om er partner. Men träffarna har också visat sig vara ett bra stöd för dem som varit med.


Mer värdefulla än väntat

I tidningen berättar vi att ingen av de anhöriga som varit med hade någon större erfarenhet av videosamtal via nätet eller det verktyg som användes. Men med hjälp av projektmedarbetarna lotsades de steg för steg och nu kan alla själva ansluta till ett möte med ljud och bild.

– Vi upplever att träffarna har skapat en känsla av tillhörighet bland gruppdeltagarna, trots skärmen. De berättar att de knappt träffar andra just nu och att träffarna därför har fyllt en extra stor funktion. De har även sagt att de vill fortsätta ha kontakt. Det visar på att digitala träffar är mer värdefulla än vad många, åtminstone vi, hade förutspått, säger Lisa Schjelde, till "Vi anhöriga"

Det bekräftas av Georg Malina, anhörig och en av deltagarna.

– Jag tycker det har fungerat jättebra. Jag var rädd för den nya tekniken, men det har gått bra. Jag tycker digitala träffar är ett jättebra alternativ till fysiska träffar. Det har gett samma känsla av samhörighet, säger han.

 

Som medlem i Anhörigas riksförbund hittar du hela artikeln i din tidning. 

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Lisa schjelde, 08-67 20 288, 070-16 52 638  lisa.schjelde@brackediakoni.se