Vi har spelat in första filmen

Hur ser tankarna kring särskilt boende ut för dig? Skapar de oro, väcker det skuldkänslor? Är det ett naturligt steg i livet? Har du någon att vända dig till med alla frågor och funderingar och vågar du fråga?

I projektet har vi erfarit att frågan om ens partner ska flytta till särskilt boende är både svår och tung och processen kan vara lång. Ofta landar beslutet om en flytt ska ske eller inte på dig som anhörig och kan ge en känsla av att vara ensam.

I filmen som går under arbetsnamnet "Boendet" får några anhöriga sätta ord på sin oro och reflektera över kommande behov. Vi hoppas att ni anhöriga som ser denna ska göra det samma. Vi ser även att filmen ska kunna användas på särskilda boenden och vid olika former av anhörigstöd. Att den blir ett redskap för olika professioner att våga fråga om hur anhöriga mår och har det i den här processen.

Filminspelningen gick fint och nu väntar vi spänt på ett första utkast från vår producent Petter Persson. Han driver bolaget Fabulous film och har erfarenhet av att göra film för tex NSPH tidigare. Han har också arbetat med flera arvsfondsprojekt.

– Det känns fantastiskt att vi nu spelat in första filmen och så fint att den här filmen kommit till tack vare anhörigas delaktighet i projektet, säger Lisa Schjelde, projektledare.