Vi söker fler anhöriga till digitala gruppträffar

Är du över 65 år och vårdar din partner i Ert gemensamma hem? Vill du vara med i projektet och dela dina erfarenheter och samtidigt vara med och påverka utformningen av stödet till anhöriga?

Just nu söker vi fler anhöriga till vår serie av digitala gruppträffar med start 17 februari. I träffarna pratar vi om saker som kan vara svåra att tala om med sin partner, som skam och skuld. Vi tar upp risken för att man som anhörig går över gränsen och diskuterar kring hur vi kan fånga de goda stunderna för att bevara relationen. 

Träffarna sker på nätet och leds av projektledare Lisa Schjelde och projektmedarbetare Helena Holmberg. 
Låt inte tekniken vara ett hinder. Vi hjälper vi dig att komma igång och testa videoverktyget i förväg. 

 

Obs! Vi har skjutit fram starten igen så att fler kan vara med! 

 

Anmälan sker till Helena Holmberg via e-post: helena.holmberg@brackediakoni.se

eller via telefon: 076- 533 04 55 

 

 

Anmälan sker till Helena Holmberg via e-post: helena.holmberg@brackediakoni.se

eller via telefon: 076- 533 04 55 

Bifogade filer