Vi talar om våld på Anhörigriksdagen

Just nu handlar mycket i projektet om risken för våld, övergrepp och och kränkningar i en relation när den ene är vårdare. Det här kommer vi ta upp i ett seminarium på Anhörigriksdagen senare i höst. Vi samtalar då med en kurator och en person med egna efarenheter. Projektets nästa film som ska spelas in handlar också om detta. 

 

Vår programpunkt på Anhörigriksdagen


Lisa Schjelde, socionom/Helena Holmberg, leg. sjuksköterska från Bräcke projekt ”I nöd och lust” i samtal med /Camilla Limsjö, kurator och Margareta Eriksson, anhörig

Våld, övergrepp och kränkningar – Det angår inte mig. Eller?

Om risken för våld och kränkningar i en relation där en är anhörigvårdare, och hur det kan förebyggas. Vi pratar med kurator och anhörig om vad som kan väcka oväntade känslor och vilka reaktioner det kan utlösa. Föreläsningen handlar även om vad våld egentligen är.

Se föreläsningen, (46:19 minuter)

 

Vad är Anhörigriksdagen?

En stor konferens och mötesplats för anhöriga och personer som möter anhöriga i sitt yrke. Anordnas varje år av Anhörigas riksförbund. I år är den digital. 

Läs mer här