Idéburna verksamhetschefer till äldreomsorg i Stockholm

Nu söker vi verksamhetschefer till två uppdrag inom äldreomsorgen i Stockholm. Som chef hos oss delar du givetvis vår värdegrund och vision om ett medmänskligare samhälle. För oss handlar äldreomsorg om livserfarenhet och att vi med åldern utvecklar vår personlighet. Det är vår önskan att de vi är till för ska känna att man får leva sitt liv utifrån vem man är och vill vara - hela livet.

Vi är Bräcke diakoni, en av Sveriges största idéburna aktörer inom vård och omsorg. Vi har redan från början förstått att vård och omsorg behöver både hjärta och hjärna. Och en stor portion medmänsklighet. De flesta möter den kanske närmast hos våra medarbetare – närmare 1200 personer som gör skillnad tillsammans. Vi har ett fyrtiotal verksamheter inom områdena hälsa och vård, funktionshinder och äldreomsorg. Det är bland annat vårdcentraler, rehabiliteringscenter, äldreboenden, verksamheter för barn med funktionsnedsättningar samt boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Leva livet, hela livet

För oss handlar äldreomsorg om livserfarenhet och att vi med åldern utvecklar vår personlighet. Det är vår önskan att de vi är till för ska känna att man får leva sitt liv utifrån vem man är och vill vara - hela livet. Vi vill även inspirera andra som arbetar med äldreomsorg och ligga i framkant när det gäller att förankra och utveckla nya arbetssätt. Vi har bland annat ett tätt samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola när det gäller vårt akademiska äldreboende Hornstull och har precis startat upp ett nytt äldreboende med fokus på välfärdteknik på Reimersholme.

Som chef hos oss delar och bär du vår värdegrund och vision om ett medmänskligare samhälle. Du verkar för att utveckla medarbetare och äldreomsorgen och för att skapa förutsättningar för mer idéburen vård och omsorg i Sverige.  Du känner också ett stort engagemang i att leverera omsorg med kvalitet och har förmågan att balansera dagliga frågor med att hålla ett strategiskt fokus.

Två verksamhetschefer i Stockholm 

Nu söker vi verksamhetschefer till två uppdrag inom äldreomsorgen i Stockholm.

Vård- och omsorgsboendet Fristad i Spånga. Som verksamhetschef har du en nyckelroll och kommer ansvara för Vård och omsorgsboendet Fristads som är beläget i Spånga. Boendet drivs på entreprenad och vänder sig till personer med demenssjukdom och har totalt 22 lägenheter. Läs mer om tjänsten och ansök här

Vård- och omsorgsboendet Villa Vesta samt Dagverksamheterna Röda Stugan och Starbogården. Villa Vesta är en egenregiverksamhet i Hässelby som vänder sig till personer med demenssjukdom. Totalt har boendet 18 lägenheter. Röda stugan är en dagverksamhet i Järfälla med sex platser för personer yngre än 65 år med demenssjukdom. Dagverksamheten Starbogården ligger i Vällingby och har 34 platser för personer äldre än 65 år med demenssjukdom. Läs mer om tjänsten och ansök här.

 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni