Jobba hos oss i Linköping

Vill du ha ett arbete med bra magkänsla där du som medarbetare får vara med och påverka? Välkommen till oss på Bräcke diakoni. Vi är en snart 100-årig stiftelse, med lika lång erfarenhet av vård och omsorg. Att vi är icke vinstdrivande gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna

Bilden är från vår nuvarande verksamhet. Sjuksköterskan Lovisa skrattar ihop med en av våra boende på servicehuset Tannersfors. 

Just nu söker vi personal till Linköping

Bräcke diakoni utökar sin verksamhet under våren 2023 och kommer då att ha ett helhetsansvar för hemsjukvård, hemrehab och hemtjänst i det geografiska området City Syd i Linköping. Vi tar över driften på de fyra Trygghetsboendena Solrosen, Översten, Stolplyckan och Ramstorp. Det ser vi fram emot! 

Kommunens nya modell - Framtidens vård och omsorg i hemmet - sätter precis som vi på Bräcke diakoni våra kunders behov i centrum. Som organisation har vi erfarenhet av att arbeta såväl teambaserat som i vårdkedja och vi vet att det ger postiva resultat. 

Medarbetare berättar:

 Att jobba på Bräcke diakoni

Vill du vara med och bygga upp vår hemsjukvård i nära samarbete med dem vi finns tills för? Sök jobbet som sjuksköterska här:

Sök jobb som sjuksköterska

 

Kontakta teamet

Anna-Carin Gustafsson, verksamhetschef
anna-carin.gustafsson@brackediakoni.se
013-19 00 450

Amandha Dahl, sjuksköterska/biträdande vc
Lovisa Svärd, sjuksköterska
Veronica Öberg, undersköterska