Vårt erbjudande

Vi skapar ett medmänskligare samhälle. Vill du vara med?

Som medarbetare hos oss sätter vi dig i centrum. Vi tror att det är ditt möte med de vi finns till för som gör oss till den organisationen vi vill vara. Ett av våra fokusområden är stolta och engagerade medarbetare. Vår arbetsplats präglas av personligt och aktivt engagemang, en vilja att ta ansvar och delaktighet. 

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete i en miljö där kunskaper och engagemang tas tillvara. Hos oss får du möjlighet att vara en del av en idéburen organisation som drivs av visionen om ett medmänskligare samhälle. Den vinst vi gör återinvesterar vi i våra egna verksamheter så vi kan göra ännu mer skillnad. Vårt mål är att växa och bli en större och mer självklar del av välfärden. Vill du vara med på vår resa? 

Vi erbjuder dig

Möjlighet att göra skillnad                 

Du får vara med och göra skillnad, både för dem vi finns till för och för samhället i stort 

Medverkan i en idéburen organisation

Du blir en del av ett tredje alternativ mellan privat och offentlig välfärd

Delaktighet och påverkan

Vi ser dig och värdesätter ditt engagemang

En hälsofrämjande arbetsplats

Hos oss får du en hälsofrämjande arbetsplats med en glädjefylld vardag och där en god arbetsmiljö är en självklarhet.

Personlig utveckling och lärande

Vi ger dig en möjlighet att utvecklas och fortsätta lära. Hos oss kan du växa på olika sätt eftersom vi är en bred organisation med olika områden och roller. Vi uppmuntrar intern rörlighet. Vi är delägare i högskolan Marie Cederschiöld vilket skapar goda förutsättningar för forskningsbaserad kunskap i vår organisation.