Appen heter Reda!

Projekt Kunskapsportföljen tar fram en app för dig med funktionsnedsättning.

Reda är en app där du kan samla, sortera och dela med dig av information som rör dig och din funktionsnedsättning. I appen kan du exempelvis lägga in bilder som visar hur du vill att dina kläder sorteras i din garderob, filmer som visar hur man kopplar in andningsmaskinen eller sätter dig i din rullstol eller listor på vad du vill ska packas med när du ska till korttids.

Appen kan hjälpa dig att få rätt bemötande, rätt behandling och rätt assistans och kan ersätta checklistor och instruktionspärmar. Reda kan du använda i vardagen, vid särskilda händelser, när du ska introducera nya assistenter eller kanske när du är inlagd på sjukhuset. Du kan välja vem du vill dela vilken information med och hur mycket personen ska få läsa eller hantera.