Projekt Kunskapsportföljen var ett projekt som drevs 2019-2022 av Bräcke diakoni med medel från Allmänna Arvsfonden.

Vi hänvisar för med information om appen Reda till sidan www.brackediakoni.se/reda