Information och frågestund online

Det finns nu möjlighet att få reda på mer om appen Reda. Delta gärna i något av våra tillfällen online. Du hittar mer information här: Utbildningar | Bräcke diakoni (brackediakoni.se)