Denna sida är under uppbyggnad!

Om projektet

Projektet ska skapa ett lättanvänt digitalt verktyg för utförandeinstruktioner och informationsspridning av stödbehov för/kring personer med funktionsnedsättning.

Ett lättanvänt digitalt verktyg för förvaring och hantering av olika typer av dokument, bild och film. Det ska hjälpa en person med stödbehov och/eller de stödpersoner som förstår bäst att beskriva personens behov. Verktyget ska också hjälpa alla som behöver lära sig om personen, att förstå och kunna utföra uppgifter med rätt handlag och bemötande.

 

Nedan finns en pdf som ger en snabb förklaring till vårt projekt och den app som vi tänkt göra.

 

 

Bifogade filer