Om projektet

Projektet ska skapa ett lättanvänt digitalt verktyg för utförandeinstruktioner och informationsspridning av stödbehov för/kring personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning kan ha olika små eller stora behov av stöd och hjälp i sitt liv. Oavsett omfattning eller typ så är rätten till delaktighet värdefull och viktig. 

Appen Reda hjälper dig med den delaktighet som du har rätt till. Du får själv visa och berätta vad du behöver och du kan enkelt dela din information med andra i din närhet.

I Reda samlar du information och instruktioner om dina stödbehov. Det kan vara t ex checklistor, rutiner, filmer och bilder som har med dig och dina stödbehov att göra. Allt sorteras och presenteras på ett enkelt och tydligt sätt och du har alltid informationen till hands i din smarta telefon, surfplatta eller dator. Informationen är lätt att uppdatera eftersom det fungerar att logga in både via dator, surfplatta och smart telefon.

Med appen Reda får du ett lättanvänt, lättbegripligt, modernt och säkert verktyg som ser till så att ditt stöd är på det sätt som du vill och behöver ha det.

 

 

Bifogade filer