Workshop om appen Reda

NU får ni testa vår produkt! Vi har satt några datum för workshops och det är dags att anmäla sig till dem. 

Introduktion och information
28 mars kl 17-19
31 mars kl 17-19

Återkoppling
11 april kl 11-12 eller kl 17-18

ANMÄLAN DIGITAL, senast 25 mars: https://forms.office.com/r/Qkj8iPnguY

 

Dessutom en fysisk workshop i Göteborg den 4 april kl 17-19.
ANMÄLAN FYSISK, senast 30 mars: https://forms.office.com/r/vn1fM0QzJG

Välkommen!

Bifogade filer