Info

Kvarteret Leffler – där hela samhället ryms. 

Illustration: Sara Andén

Vi jobbar med vård och omsorg. Men inte bara. Vi vill göra hela samhället medmänskligare. Därför ger vi oss nu in i byggbranschen, för att råda bot på både bostadsbrist och segregation. 

Med Kvarteret Leffler är vi det goda exemplet som visar vi att det faktiskt går att bygga nytt med medmänskliga motiv. Välkommen hem!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev kring kvarteret Leffler.