Kvarteret Leffler – där hela samhället ryms

På vårt område i Göteborg driver vi idag ett flertal verksamheter, bland annat boende för personer med demenssjukdom, förskolor, barn- och ungdomsboende, daglig verksamhet och habilitering. Här ligger också vårt huvudkontor med ledning och administrativa funktioner. Med så många vård- och omsorgsverksamheter på ett och samma ställe finns en risk för att området får en institutionskänsla där enbart människor kopplade till våra verksamheter rör sig.

Detta är förstås något vi vill motverka, vår park ska vara öppen och välkomnande för alla. Med vår värdegrund "Viljan att se. Kraften att förändra.” som ledstjärna tar vi därför nu steget och blir byggherrar.

Kvarteret Leffler består av tre hyreshus med totalt 82 hyreslägenheter. Lägenheterna är små, 1-3 rok, och vi gör allt vi kan för att hålla hyrorna på en låg nivå. Lägenheterna kommer att fördelas mellan studenter, allmänhet och de vi finns till för – i ett av husen bygger vi ett LSS-boende med sex platser. Därtill finns cirka 1000 kvm verksamhetslokaler för externa aktörer. Första inflyttning beräknas till sommaren 2021.

Sedan projektets start har det funnits en vision om att Kvarteret Leffler ska vara mer än bara hus med hyreslägenheter Hos oss ska man kunna man bo med eller utan stöd, men alltid med en bra magkänsla.

Som nyblivna byggherrar är vi dessutom med och löser ytterligare ett problem som är särskilt påtagligt här i Göteborg; bostadsbristen. För även om det byggs flitigt i vår stad är resultatet ofta lägenheter med dyra hyror som alla inte har råd att bo i.

Med Kvarteret Leffler är vi det goda exemplet som visar vi att det faktiskt går att bygga nytt med rimlig hyressättning. Välkommen hem!

Hyresrätter och LSS-boende

  • Kvarteret Leffler kommer bestå av tre huskroppar om totalt 7 000 kvm.
  • Husen ligger i souterräng och byggs i tre våningsplan, plus souterrängvåningen.
  • I husen planeras cirka 1 000 kvm verksamhetslokaler.
  • Totalt blir det 82 hyresrätter och ett LSS-boende med sex platser.
  • Vi satte spaden i marken 6 november 2019. 
  • Inflyttning i de första lägenheterna sker 2021

Bygget från ovan, här syns de främre, lägsta delarna av två av huskropparna. Sidan uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Om allt går som planerat står husen redo för inflytt under 2021. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev.