Kvarteret Leffler – där hela samhället ryms

På vårt område i Göteborg driver vi idag ett flertal verksamheter, bland annat boende för personer med demenssjukdom, förskolor, barn- och ungdomsboende, daglig verksamhet och habilitering. Nu tar vi nästa steg och bygger nya hyresrätter.

I parken finns också vårt huvudkontor med ledning och administrativa funktioner. Med så många vård- och omsorgsverksamheter på ett och samma ställe finns en risk för att området får en institutionskänsla där enbart människor kopplade till våra verksamheter rör sig.

Detta är förstås något vi vill motverka, vår park ska vara öppen och välkomnande för alla. Med vår värdegrund "Viljan att se. Kraften att förändra.” som ledstjärna tar vi därför nu steget och blir byggherrar.

Kvarteret Leffler består av tre hyreshus med totalt 82 hyreslägenheter. Lägenheterna är små, 1-3 rok, och vi gör allt vi kan för att hålla hyrorna på en låg nivå. Lägenheterna kommer att fördelas mellan studenter, allmänhet och de vi finns till för – i ett av husen bygger vi ett LSS-boende med sex platser. Därtill finns cirka 1000 kvm verksamhetslokaler för externa aktörer. Första inflyttning beräknas till sommaren 2021.

Som nyblivna byggherrar är vi dessutom med och löser ytterligare ett problem som är särskilt påtagligt här i Göteborg; bostadsbristen. För även om det byggs flitigt i vår stad är resultatet ofta lägenheter med dyra hyror som alla inte har råd att bo i.

Vem ska bo i Kvarteret Leffler?

Ja det är ju vi också nyfikna på förstås.Sedan projektets start har det funnits en vision om att Kvarteret Leffler ska vara mer än bara hus med hyreslägenheter Hos oss ska man kunna man bo med eller utan stöd, men alltid med en bra magkänsla.

Vi filar fortfarande på detaljerna men klart är att majoriteten av lägenheterna kommer att hyras ut via Boplats Göteborg, där vem som helst kan ställa sig i kö och sedan anmäla intresse för att hyra en av våra lägenheter.

Lägenheterna annonseras på Boplats Göteborgs webbplats någon gång efter årsskiftet, håll utkik här på webben så lovar vi att berätta när det är dags att söka. Du kan också anmäla dig till Kvarteret Lefflers nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste. Vi ser så mycket fram emot att fylla våra hus med härliga hyresgäster!

Hyresrätter och LSS-boende

  • Kvarteret Leffler kommer bestå av tre huskroppar om totalt 7 000 kvm.
  • Husen ligger i souterräng och byggs i tre våningsplan, plus souterrängvåningen.
  • I husen planeras cirka 1 000 kvm verksamhetslokaler.
  • Totalt blir det 82 hyresrätter och ett LSS-boende med sex platser.
  • Vi satte spaden i marken 6 november 2019. 
  • Inflyttning i de första lägenheterna sker 2021