Kvarteret Leffler – där hela samhället ryms

På vårt område i Göteborg driver vi idag ett flertal verksamheter, bland annat boende för personer med demenssjukdom, förskolor, barn- och ungdomsboende, daglig verksamhet och habilitering. Nu tar vi nästa steg och bygger 82 hyresrätter. Och Lefflergården, ett nytt LSS-boende.

I parken finns också vårt huvudkontor med ledning och administrativa funktioner. Med så många vård- och omsorgsverksamheter på ett och samma ställe finns en risk för att området får en institutionskänsla där enbart människor kopplade till våra verksamheter rör sig.

Det är förstås något vi vill motverka, vår park ska vara öppen och välkomnande för alla. Med vår värdegrund "Viljan att se. Kraften att förändra.” som ledstjärna tar vi därför nu steget och blir hyresvärdar.

Kvarteret Leffler består av tre hyreshus med totalt 82 hyreslägenheter. Lägenheterna är mellan 1 och 3 rum och kök och kommer att fördelas mellan studenter, allmänhet och de vi finns till för – i ett av husen bygger vi ett nytt LSS-boende med sex platser, Lefflergården. Därtill finns cirka 1000 kvm verksamhetslokaler för egen verksamhet och för externa aktörer. Första inflyttning beräknas till sommaren 2021 och sedan i etapper under andra halvan av 2021.

Som nyblivna byggherrar är vi dessutom med och löser ytterligare ett problem som är särskilt påtagligt här i Göteborg; bostadsbristen. För även om det byggs flitigt i vår stad är behovet stort.

Vem ska bo i Kvarteret Leffler?

Ja det är ju vi också nyfikna på förstås.Sedan projektets start har det funnits en vision om att Kvarteret Leffler ska vara mer än bara hus med hyreslägenheter Hos oss ska man kunna man bo med eller utan stöd, men alltid med en bra magkänsla.

Majoriteten av lägenheterna hyrs via Boplats Göteborg, där vem som helst kan ställa sig i kö och sedan anmäla intresse för att hyra en av våra lägenheter. Ett antal lägenheter reserveras till studenter och några till personer med pension som inkomst. Vi samarbetar också med fastighetskontorets bostadsenhet, som stöttar hushåll där man av sociala och/eller medicinska skäl inte kan ordna en bostad på egen hand. Kort sagt, hos oss får alla plats. 

Hur söker jag en lägenhet?

Du behöver ha ett konto på Boplats Göteborg för att kunna säka en lägenhet. Anmäl dig dig till Kvarteret Lefflers nyhetsbrev så har du alltid koll på det senaste. Vi ser så mycket fram emot att fylla våra hus med härliga hyresgäster!

Läs våra fullständiga krav på dig som hyresgäst här

Hyresrätter och LSS-boende

  • Kvarteret Leffler kommer bestå av tre huskroppar om totalt 7 000 kvm.
  • Husen ligger i souterräng och byggs i tre våningsplan, plus souterrängvåningen.
  • I husen planeras cirka 1 000 kvm verksamhetslokaler.
  • Totalt blir det 82 hyresrätter och ett LSS-boende, Lefflergården, med sex platser.
  • Vi satte spaden i marken 6 november 2019. 
  • Inflyttning i de första lägenheterna sker sommaren 2021

Bifogade filer