Lefflers park – där hela samhället ryms

Mitt på centrala Hisingen i Göteborg ska vi bygga ett nytt och blandat kvarter med 80 hyresrätter. Projektet är bland de första i sitt slag där vanliga lägenheter varvas med vårdverksamheter. Med Lefflers park vill vi på Bräcke diakoni skapa möten mellan människor. För det tror vi ger ett medmänskligare samhälle.

Hyresrätter och LSS-boende

  • Kvarteret Lefflers park kommer bestå av tre huskroppar om totalt 7 000 kvm.
  • Husen ligger i souterräng och byggs i tre våningsplan, plus souterrängvåningen.
  • I husen planeras cirka 1 000 kvm verksamhetslokaler.
  • Totalt blir det 82 hyresrätter och ett LSS-boende med sex platser.
  • Vi sätter spaden i marken 6 november 2019. 
  • Inflyttning i de första lägenheterna sker 2021

Integration i praktiken

Lefflers park ska vara en plats där människor kan mötas, både inne och ute. Utrymmena mellan de olika fastigheterna kan till exempel utformas som odlingslotter istället för traditionella gårdar. Och genom att placera funktioner som postfack och tvättstugor i ”glappen” som skär genom huskropparna skapas naturliga mötesplatser för de boende. Parken runt kvarteret ska öppnas upp och göras tillgänglig för allmänheten. 

Sidan uppdateras allt eftersom projektet fortlöper. Om allt går som planerat står husen redo för inflytt under 2021. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad genom vårt nyhetsbrev.