190618: vi är drabbade av driftstörningarna på Tele2 så det är svårt att nå oss via telefon.

Kontakta oss

Telefon
0511-713 700

Besöksadress
Malmgatan 36

Postadress
Box 51
532 21 Skara

malmen@brackediakoni.se

Verksamhetschef
Eva Öfwerman

Telefon
0702- 800 124

eva.ofwerman@brackediakoni.se