Malmen blir Vårdcentralen Vilan

Den 1 mars 2020 blir Malmen och vårdcentralen Vilan en vårdcentral med namnet vårdcentralen Vilan. När du behöver vår hjälp kan vi välkomna dig till nya och fina lokaler på Axvallagatan 3 i Skara!

Bräcke diakoni är en idéburen organisation, en stiftelse. Det betyder att vi inte har någon ägare eller delar ut någon vinst. Stiftelsens uppdrag är att ge vård och omsorg och drivs av visionen om ett medmänskligare samhälle. För oss är det viktigt att så stor del som möjligt av våra medel går till vård och inte till administration. Att slå ihop våra vårdcentraler i Skara innebär att vi kan bidra till just det, mindre administration och mer vård.

Ökad tillgänglighet och fast läkarkontakt

Vi har tack vare förändringen kunnat rekrytera fler läkare och Skara är nu för första gången på nästan 15 år helt oberoende av hyrläkare. Vi står nu väl förberedda för att framöver kunna erbjuda en fast läkarkontakt om du har mer långvariga behov av hjälp från vårdcentralen.

Sammanslagningen innebär också att vi inför tidsbokning till vårt laboratorium, så att du redan före besöket vet när det är din tur. Vi har förstärkt vårt äldreteam för alla Skarabor med möjlighet till hembesök för de som behöver det. Ett tätare samarbete med primärvårdsrehab ska dessutom göra det lättare för den som behöver hjälp med rehabilitering eller har ont i leder och muskler.

Varmt välkommen till din nya vårdcentral!

Hälsningar Ulrika, med medarbetare

 

Vad behöver jag som listad på Malmen göra?

  • Om du är folkbokförd i Skara kommun, så ordnar Västra Götalandsregionen så att du automatiskt listas om till vårdcentralen Vilan när förändringen träder i kraft.
  • Om du inte är folkbokförd i Skara kommun, men vill fortsätta att ha din vårdcentralskontakt i Skara, så behöver du göra ett aktivt val och lista om dig till vårdcentralen Vilan. Det kan du göra redan nu på www.1177.se, eller genom att ringa till vårdcentralen Vilan på 0511-700 100.

 

 

 

 

 Information från Västra Götalandsregionen

Om du vid månadsskiftet inte valt en ny vårdcentral kommer du automatiskt bli listad på den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress. Du kommer att få information om vilken vårdcentral du blivit listad på kort efter att vårdcentral Malmen stängt. Är du nöjd med erbjudandet du då får behöver du inte göra någonting. Vill du välja en annan vårdcentral än den du erbjuds kommer det att stå i brevet hur du ska göra.