Arbetsförmågebedömning - försäkringsmedicinsk utredning

Detta är en utredning som ska visa på i vilken omfattning dina funktioner och förmågor är påverkade eller nedsatta av ett eventuellt sjukdomstillstånd, men också vilka resurser och förmågor du har.

Utredningen belyser också hur din sociala situation ser ut och hur det påverkar livssituationen. Allt detta är viktigt för att kunna ge råd om vilka fortsatta stödinsatser du kan behöva för att må bättre, få bättre livskvalitet och kunna delta i meningsfulla aktiviteter i livet och dina möjligheter att kunna arbeta.

Utredningen genomförs av ett team bestående av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog.