Det nya coronaviruset COVID-19 - Viktig information till dig som besökare och rehabgäst. Många av våra rehabgäster är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det av största vikt för oss att minimera risken för smittspridning och skydda våra rehabgäster. I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att undvika onödiga besök, och aldrig göra ett besök utan att ringa oss först om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen. Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon se kontaktuppgifter ovan. Tack för visad hänsyn!

Arbetsförmågebedömning - försäkringsmedicinsk utredning

Detta är en utredning som ska visa på i vilken omfattning dina funktioner och förmågor är påverkade eller nedsatta av ett eventuellt sjukdomstillstånd, men också vilka resurser och förmågor du har.

Utredningen belyser också hur din sociala situation ser ut och hur det påverkar livssituationen. Allt detta är viktigt för att kunna ge råd om vilka fortsatta stödinsatser du kan behöva för att må bättre, få bättre livskvalitet och kunna delta i meningsfulla aktiviteter i livet och dina möjligheter att kunna arbeta.

Utredningen genomförs av ett team bestående av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog.