Cancerrehabilitering

Utifrån dina behov och förutsättningar får du prova på allt från yoga, latin moves och stavgång, till föreläsningar om t.ex. medveten närvaro, kost, motion och sömn. Här träffar du andra i liknande situation och får tid för återhämtning och reflektion. Men viktigast av allt – värdefull kunskap att använda och utveckla hemma i din egen vardag.