Cancerrehabilitering

Utifrån dina behov och förutsättningar får du prova på allt från yoga, dans och stavgång, till föreläsningar om t.ex. medveten närvaro, kost, motion och sömn. Här träffar du andra i liknande situation och får tid för återhämtning och reflektion. Men viktigast av allt – värdefull kunskap att använda och utveckla hemma i din egen vardag.