För dig som remitterar

Vårt arbetssätt utgår från den generiska modellen för modern rehabilitering, där fokus inte enbart ligger på det fysiska utan också på aktivitet och delaktighet. Därför använder vi oss av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Tillsammans med patienten kartlägger vi resurser och hinder, samt vilka mål patienten vill arbeta med och detta resulterar sedan i en individuell rehabiliteringsplan för vistelsen som också utvärderas.

I det interdisciplinära teamet arbetar arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut, läkare, kurator, psykolog, sjuksköterska och undersköterska.

Patienter med ett eller flera av följande symtom bör erbjudas intensivbehandling:

  • Ödemutveckling trots adekvat kompressionsbehandling
  • Pittingödem
  • Vävnadsförändringar, fibros
  • Upprepade erysipelasinfektioner
  • Subjektiva besvär av tyngd- och spänningskänsla som inte minskar med befintlig kompression (skattas med VAS)
  • Patienter med behov av mer omfattande stöd för att lära sig att hantera och leva med sitt lymfödem. Detta kan även gälla för begynnande ödem i reversibelt stadium.

Behovet av intensivbehandling ska vara bedömt av lymfterapeut. Det skall finnas en förskrivare av kompression som följer upp och förskriver efter vistelsen.

Målgrupp
Patienter med lättare funktionsnedsättningar
Med lättare funktions- och aktivitetsnedsättningar avses patienter som i tillgänglighetsanpassad miljö är självständiga i ADL och kan förflytta sig med eller utan hjälpmedel minst 400 meter.

Efter avslutad rehabilitering skickas remissvar till remitterande läkare.

Resultatet av rehabiliteringsinsatsen utvärderas via EQ5D och deltagaren får också besvara enkäter om upplevelsen av rehabiliteringen och de resultat de uppnått.

För att remittera en patient till vår lymfrehabilitering fyller du i en ansökan om rehabilitering (länk, öppnas i nytt fönster). Remissen skickas tillsammans med patientens egenansökan (länk, öppnas i nytt fönster), sedan till det remitteringssekretariat som finns i ert upptagningsområde för beviljande. Patienten får ett beslut hemskickat till sig och bokar därefter sin vistelse hos oss.

Remitteringssekretariat

Västra Götalandsregionen

Göteborg och Södra Älvsborg

Remissportalen Remitteringssekretariatet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg               

Skaraborg

Sekretariatet för rehabiliteringsvistelser
Skaraborgs sjukhus
541 85 Skövde

Norra Bohuslän och Norra Älvsborg

Remitteringssekretariatet
Uddevalla sjukhus
CÖ plan 3
451 80 Uddevalla