För dig som remitterar

För närvarande har vi två olika avtal med Västra Götalandsregionen varav det ena är riksavtal.

Slutenvårdsrehabilitering inom VGR för patienter med inflammatorisk reumatisk sjukdom, och det är riksavtal. 

Läkare på vårdcentral kan skriva remiss men den ska bedömas av reumatolog. När den är godkänd skickas allmänremiss innehållande anamnes, aktuell status och behandling samt betalningsförbindelse till Bräcke rehabcenter Mösseberg som erbjuder patienten nästa möjliga tid för vistelse.

Avrop riksavtal (länk, öppnas i nytt fönster).

 

Externa programmet för reumatisk rehabilitering

Målgrupp
Patienter med inflammatorisk ledsjukdom och lättare funktionsnedsättningar.
Med lättare funktions- och aktivitetsnedsättningar avses patienter som i tillgänglighetsanpassad miljö är självständiga i ADL och kan förflytta sig med eller utan hjälpmedel minst 400 meter.

Resultatet av rehabiliteringsinsatsen utvärderas via EQ5D, mätningar av ledstatus före/efter vistelsen och deltagaren får också besvara enkäter om upplevelsen av rehabiliteringen och de resultat de uppnått. Efter avslutad rehabilitering skickas en utförlig behandlingsrapport till remitterande läkare.

För att remittera en patient till vår reumatiska rehabilitering fyller du i en ansökan om rehabilitering (länk, öppnas i nytt fönster). Remissen skickas tillsammans med patientens egenansökan (länk, öppnas i nytt fönster), sedan till det remitteringssekretariat som finns i ert upptagningsområde för beviljande. Patienten får ett beslut och en rehabiliteringsperiod hemskickat till sig. Kan vara aktuellt med utlandsvård om det inte anges önskemål om anläggning i Sverige i ansökan.

 

Remitteringssekreteriat Västra Götalandsregionen

Göteborg och Södra Älvsborg

Remissportalen Remitteringssekretariatet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg     

          

Skaraborg

Sekretariatet för rehabiliteringsvistelser
Skaraborgs sjukhus
541 85 Skövde

Norra Bohuslän och Norra Älvsborg

Remitteringssekretariatet
Uddevalla sjukhus
CÖ plan 3
451 80 Uddevalla