Coronaviruset COVID-19 - Viktig information till dig som besökare och rehabgäst. Många av våra rehabgäster är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det av största vikt för oss att minimera risken för smittspridning och skydda våra rehabgäster. I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att undvika onödiga besök, och aldrig göra ett besök utan att ringa oss först om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen. Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon se kontaktuppgifter ovan. Tack för visad hänsyn!

För dig som remitterar

Ett rehabiliterande förhållningssätt kan beskrivas som att behandlaren bidrar till att skapa förutsättningar för individen att gå igenom en bra rehabiliterande process.

Behandlarens roll är att pedagogiskt tillföra stöd, kunskap och motivation så att individen förstår att han/hon själv aktivt måste välja att gå igenom processen och att han/hon själv måste utföra aktiva handlingar för att kunna uppnå sina personliga mål. Det gäller att individen själv är aktiv. Denna grundsyn stämmer väl med teorier om s.k. ”empowerment”, men också med kognitiva förhållningssätt som bygger på övertygelsen om att individens egen kunskap och kompetens är en viktig del av rehabiliteringsprocessen. Detta i sin tur bygger på uppfattningen att individen är en aktivt väljande person.

Ett rehabiliterande förhållningssätt gör individen till den som väljer. Personalens viktigaste roll är att ge individen kunskaper om de alternativ som finns att välja mellan. Individens egen vilja är alltså den centrala drivkraften i rehabiliteringsprocessen. Därmed blir motivationsarbetet en avgörande insats. Motivationsarbetet kan i första hand ses som ett psykologiskt och pedagogiskt arbete för de olika aktörer som omger individen.

Syfte och målsättning
- är att ge positiva mätbara effekter genom att:

  • förbättra individens fysiska funktion och förmåga
  • öka individens delaktighet i vardagen utifrån sina egna förutsättningar
  • öka kunskapen om egenvård, träning och aktiviteters betydelse i vardagen
  • stärka självförtroendet och motivationen
  • ge individen förutsättningar att aktivt ta ansvar för sin rehabilitering/situation
  • skapa förutsättningar för beteendeförändringar
  • vidga gränserna av erfarenhet
  • ge kunskap om vilka mekanismer som påverkar individen både fysiskt och psykiskt
  • lära individen att disponera de egna resurserna och öka livskavlitet
  • ge redskap/strategier för individen att sätta mål/delmål för att kunna hantera sin situation optimalt

Efter avslutad rehabilitering skickas remissvar till remitterande läkare.

Resultatet av rehabiliteringsinsatsen utvärderas via EQ5D och deltagaren får också besvara enkäter om upplevelsen av rehabiliteringen och de resultat de uppnått.

För att remittera en patient till vår reumatiska rehabilitering fyller du i en ansökan om rehabilitering alternativt fyller i nedanstående remiss. Remissen skickas sedan till närmaste reumatologmottagning.

Målstyrd remiss för rehabilitering