För dig som remitterar

Rehabcenter Mösseberg är en erfaren aktör inom medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering. I vårt team för Multimodal Smärtrehabilitering ingår läkare, psykolog, KBT-terapeut, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna inom Rehabiliteringsgarantin. För information om vilka diagnos- och åtgärdskoder som är aktuella hänvisas till Rehabiliteringsgarantins riktlinjer.

Patienten kallas till oss för en medicinsk bedömning där man tar ställning till om han/hon skulle vara betjänt av Multimodal Smärtrehabilitering. Remisssvar skickas till remittenten vid avslag annars skickas sedvanlig sammanfattning efter avslutad rehablilitering.

Metodiken i rehabiliteringen baserar sig på individens egen kraft att påverka och förändra sin situation. Behandlingsprogrammet pågår i öppenvård i åtta veckor och består av föreläsningar, gruppdiskussioner samt fysiska och psykosociala insatser enskilt och i grupp.