Det nya coronaviruset COVID-19 - Viktig information till dig som besökare och rehabgäst. Många av våra rehabgäster är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det av största vikt för oss att minimera risken för smittspridning och skydda våra rehabgäster. I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att undvika onödiga besök, och aldrig göra ett besök utan att ringa oss först om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen. Under en tid framöver kommer vi inte kunna ta emot dig över 70 år i verksamheten. Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon se kontaktuppgifter ovan. Tack för visad hänsyn!

För dig som remitterar

Rehabcenter Mösseberg är en erfaren aktör inom medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering. I vårt team för Multimodal Smärtrehabilitering ingår läkare, psykolog, KBT-terapeut, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Vi arbetar utifrån de nationella riktlinjerna inom Rehabiliteringsgarantin. För information om vilka diagnos- och åtgärdskoder som är aktuella hänvisas till Rehabiliteringsgarantins riktlinjer.

Patienten kallas till oss för en medicinsk bedömning där man tar ställning till om han/hon skulle vara betjänt av Multimodal Smärtrehabilitering. Remisssvar skickas till remittenten vid avslag annars skickas sedvanlig sammanfattning efter avslutad rehablilitering.

Metodiken i rehabiliteringen baserar sig på individens egen kraft att påverka och förändra sin situation. Behandlingsprogrammet pågår i öppenvård i åtta veckor och består av föreläsningar, gruppdiskussioner samt fysiska och psykosociala insatser enskilt och i grupp.