För dig som remitterar

Bräcke Rehabcenter Mösseberg genomför utredningar som tillgodoser Försäkringskassans behov av fördjupade medicinska underlag.

Utredningens metodik, process och innehåll bygger helt på Försäkringskassans riktlinjer för ”Särskilt Läkarutlåtande” samt ”Läkarutlåtande efter teamutredning”. Utredning utgör underlag för att bedöma om en person har nedsatt arbetsförmåga. Målet är att bedöma personens arbetsförmåga genom funktionsutredning och kartläggning av medicinska och icke medicinska faktorer.

Vid utredningen belyses såväl medicinska, sociala samt psykologisk effekter. Men även individ- och omgivningsrelaterade hinder och resurser. Målgruppen för denna utredning är personer med sammansatt eller lånvarig problematik.

Teamet

Vårt team består av arbetsterapeut, psykolog, fysioterapeut och specialistläkare. Samtliga har genomgått godkänd utbildning via Försäkringskassan och är certifierade/registrerade hos FK.

Hur remitterar du?

Kontakta gärna vår koordinator för Utredningar 0515-433 17 för en dialog.

Om specifika frågeställningar finns kan vi förmedla kontakt, med ansvarig läkare, psykolog m.fl. för dialog. Det är viktigt att rätt förutsättningar och tydliga frågeställningar finns för att resultatet utredningen skall bli så optimalt som möjligt för alla parter.

Du kan också ladda ner vår remiss Bokning av utredning, fylla i den, spara ner, skriva ut och skicka till oss på adress:

Bräcke diakoni
Bräcke Rehabcenter Mösseberg
Box 733
521 22 Falköping