Det nya coronaviruset COVID-19 - Viktig information till dig som besökare och rehabgäst. Många av våra rehabgäster är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det av största vikt för oss att minimera risken för smittspridning och skydda våra rehabgäster. I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att undvika onödiga besök, och aldrig göra ett besök utan att ringa oss först om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen. Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon se kontaktuppgifter ovan. Tack för visad hänsyn!

För dig som remitterar

Innehåll och metodik
Metoden för utredning bygger på Nationella psykiatrisamordningens vägledningsdokument för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd och ADHD/ADD. Utredningen görs i öppenvårdsform. I utredningen går vi igenom frågor kring uppväxttiden dels med klienten dels med en anhörig. Standardiserade och specifika psykologiska tester görs. Läkaren går igenom anamnes, journalkopior och tidigare kontakter med sjukhus samt utesluter andra diagnoser. I barnutredningar gör arbetsterapeuten skolintervju, och i vuxenutredningar intervjuar arbetsterapeuten nära anhörig samt klienten om funktions- och aktivitetsförmåga i vardagen.

Som avslutning på utredningen träffar läkare och psykolog klienten för genomgång av resultat och rekommendationer. Vid detta tillfälle uppmanas klienten att ta med en anhörig eller någon annan i personens nätverk. Efter utredningen skickas en skriftlig sammanställning av utredningen till klienten samt till dig som remittent.

Teamet
Utredningarna görs av psykiatriker, psykolog och arbetsterapeut.

Hur remitterar du?
Skicka remissen till:
Bräcke diakoni
Rehabcenter Mösseberg
Box 733
521 22 Falköping

Vid frågor kontakta gärna vår koordinator på 0515- 433 17.

Det är viktigt att rätt förutsättningar och tydliga frågeställningar finns för att utredningens resultat ska bli så optimalt som möjligt för alla parter. Ett krav är att klienten ska ha varit drogfri i minst fyra månader innan utredningen kan påbörjas.