Det nya coronaviruset COVID-19 - Viktig information till dig som besökare och rehabgäst. Många av våra rehabgäster är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det av största vikt för oss att minimera risken för smittspridning och skydda våra rehabgäster. I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att undvika onödiga besök, och aldrig göra ett besök utan att ringa oss först om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen. Under en tid framöver kommer vi inte kunna ta emot dig över 70 år i verksamheten. Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon se kontaktuppgifter ovan. Tack för visad hänsyn!

För dig som remitterar

Innehåll och metodik
Metoden för utredning bygger på Nationella psykiatrisamordningens vägledningsdokument för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd och ADHD/ADD. Utredningen är i öppenvårdsform eller i internatboende. I utredningen går vi igenom frågor kring uppväxttiden dels med klienten men även med en anhörig då det kan vara svårt att minnas de första åren. Det görs en bedömning om ytterligare journalkopior eller medicinsk bedömning behöver göras. Standardiserade och specifika psykologiska tester görs. Läkaren går igenom anamnes, journalkopior och tidigare kontakter med sjukhus, utesluter andra diagnoser. Bedömning av samdiagnoser. I Arbetsterapeut-bedömningen kartläggs hur klienten fungerar i dagsläget i vardagen, arbete/skola, samspel med andra.

Som avslutning på utredningen träffas alla i teamet med klienten för genomgång av resultat och rekommendationer. Det rekommenderas att anhörig eller någon annan i personens nätverk deltar vid detta tillfället. Efter utredningen skickas en skriftlig sammanställning som klienten kan använda i kontakter med bl.a. myndigheter, sjukvård. Sammanfattning skickas även till remittent.

Teamet
Under utredningen träffar klienten specialistläkare (specialist inom Psykiatri), Leg. Psykolog samt Leg. Arbetsterapeut.

Hur remitterar du?
Kontakta gärna vår koordinator för Utredningar 0515- 433 17 för en dialog.

Om specifika frågeställningar finns kan vi förmedla kontakt, med ansvarig läkare, psykolog eller arbetsterapeut för dialog. Det är viktigt att rätt förutsättningar och tydliga frågeställningar finns för att resultatet utredningen ska bli så optimalt som möjligt för alla parter.

Du kan också ladda ner vår remiss Bokning av utredning, fylla i den, spara ner, skriva ut och skicka till oss på adress:

Bräcke diakoni
Rehabcenter Mösseberg
Box 733
521 22 Falköping