Falköpings Psykoterapimottagning

Psykoterapi och samtalsstöd är del av verksamheten inom Bräcke diakoni. Om du mår psykiskt dåligt, befinner dig i en kris eller vill göra förändringar i din livssituation kan du själv ta kontakt med vår psykoterapimottagning. Om du är patient inom psykiatrin kan du söka oss via det fria vårdvalet, se nedan.

På Falköpings psykoterapimottagning erbjuder vi kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Vi jobbar med individuell behandling, konsultationer och parsamtal. För personalgrupper erbjuder vi handledning med KBT- eller PDT-inriktning samt hälsoinriktade föreläsningar.

 

Fritt vårdval
För att välja Falköpings Psykoterapimottagning behöver du dels vara uppsatt på väntelista för psykoterapi inom psykiatrin och dels aktivt göra ett ”fritt vårdval”. Ta kontakt med din öppenvårdsmottagning och säg att du vill göra ett fritt vårdval så ska du få hjälp med det. Du kan också göra ditt vårdval via 1177, se guiden nedan. Om frågor uppstår får du gärna vända dig till vår administratör på 0515-433 38.

Guide till ansökan om Fritt vårdval:

  • Logga in på 1177
  • Sök din VUP- eller BUP-mottagning under ”Mottagning”
  • Klicka på Egenremiss under ”Mottagningens tjänster”
  • Under punkt 1 skriver du att du åberopar Fritt vårdval och behandling med psykoterapi på Bräcke diakoni, Rehabcenter Mösseberg
  • Vill du bli informerad om när ditt ärende läggs till verksamhetschefen inom psykiatrin för godkännande kan du skriva det önskemålet under punkt 7 ”Ytterligare upplysningar”
  • Tag gärna en kopia på din ansöka innan du skickar in den elektroniskt