Hur söker du hit?

Rehabiliteringsvistelse via Landstinget i Jönköpings län kan sökas via din läkare som skickar en ”målstyrd remiss” till samordnare på Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Vid godkännande sänds den beviljade remissen vidare till oss på Rehabcenter Mösseberg och du får en bekräftelse och kallelse i god tid.

Rehabiliteringsvistelse via Stockholms läns landsting kan sökas via din läkare, 10 eller 5 dagar veckovård i följd, som skickar en remiss till oss för bedömning. Beviljas din remiss kontaktar Rehabcenter Mösseberg dig direkt via telefon och gör en bokning, kallelse postas till dig i god tid.

Rehabiliterinsvistelse i privat regi
Du som inte fått remiss från landstinget kan bekosta din egen rehabilitering eller söka ekonomiskt bidrag i fonder som t ex CancerRehabFonden, CURO och Cancerhjälpen. För mer information, gå in på:
www.cancerhjalpen.se
www.curo.nu
www.cancerrehabfonden.se