Det nya coronaviruset COVID-19 - Viktig information till dig som besökare och rehabgäst. Många av våra rehabgäster är mer känsliga för infektioner och smittor än den breda allmänheten. Därför är det av största vikt för oss att minimera risken för smittspridning och skydda våra rehabgäster. I enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ber vi er att undvika onödiga besök, och aldrig göra ett besök utan att ringa oss först om du har luftvägssymtom såsom hosta, snuva eller ont i halsen. Har du frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss på telefon se kontaktuppgifter ovan. Tack för visad hänsyn!

Hur söker du hit?

Rehabiliteringsvistelse via Landstinget i Jönköpings län kan sökas via din läkare som skickar en ”målstyrd remiss” till samordnare på Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Vid godkännande sänds den beviljade remissen vidare till oss på Rehabcenter Mösseberg och du får en bekräftelse och kallelse i god tid.

Rehabiliteringsvistelse via Stockholms läns landsting kan sökas via din läkare, 10 eller 5 dagar veckovård i följd, som skickar en remiss till oss för bedömning. Beviljas din remiss kontaktar Rehabcenter Mösseberg dig direkt via telefon och gör en bokning, kallelse postas till dig i god tid.

Rehabiliteringsvistelse via Region Kronoberg behovsbedömning görs av din läkare, kontaktsjuksköterska eller kurator som skickar remissen till oss på Rehabcenter Mösseberg. Vistelsen består av 5 dagars veckovård, när vi mottagit remissen kontaktar Rehabcenter Mösseberg dig direkt via telefon och gör en bokning, kallelse postas till dig i god tid.

Rehabiliterinsvistelse i privat regi
Du som inte fått remiss från landstinget kan bekosta din egen rehabilitering eller söka ekonomiskt bidrag i fonder som t ex CancerRehabFonden, CURO och Cancerhjälpen. För mer information, gå in på:
www.cancerhjalpen.se
www.curo.nu
www.cancerrehabfonden.se