Hur söker du hit?

Rehabiliteringsvistelse via Region Stockholm 
Om du har haft cancer kan du få specialiserad rehabilitering. Om din läkare bedömer att du behöver inneliggande rehabilitering, skickar hen en remiss till den vårdgivare du väljer. Denna vårdform kallas inneliggande cancerrehabilitering och du vistas då på kliniken måndag till fredag under en eller två veckor. Läkare skickar en remiss till oss för bedömning. Beviljas din remiss kontaktar Bräcke Rehabcenter Mösseberg dig direkt via telefon och gör en bokning, kallelse skickas via post i god tid.

Patientavgiften betalas på rehabiliteringsanläggningen efter avslutad vård.

Rehabiliteringsvistelse via Region Kronoberg
Behovsbedömning görs av din läkare, kontaktsjuksköterska eller kurator som skickar remissen till oss på Rehabcenter Mösseberg. Vistelsen består av 5 dagars veckovård, när vi mottagit remissen kontaktar Rehabcenter Mösseberg dig direkt via telefon och gör en bokning, kallelse postas till dig i god tid.

Patientavgiften betalas på rehabiliteringsanläggningen efter avslutad vård.