Hur söker du hit?

Rehabiliteringsvistelse via Landstinget i Halland och Västra Götalands-regionen kan sökas via din läkare som skickar en ”målstyrd remiss” till ett sk remitteringssekretariat för bedömning. Vid godkännande sänds den beviljade remissen vidare till oss på Rehabcenter Mösseberg och du får en bekräftelse och kallelse i god tid.

Rehabiliteringsvistelse via Landstinget i Jönköpings län kan sökas via din läkare som skickar en ”målstyrd remiss” till samordnare på Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Vid godkännande sänds den beviljade remissen vidare till oss på Rehabcenter Mösseberg och du får en bekräftelse och kallelse i god tid.

Rehabiliteringsvistelse via Stockholms läns landsting kan sökas via din läkare som skickar en ansökan om extern rehabilitering till hälso- och sjukvårds-förvaltningen för bedömning. Beviljas din remiss tar du kontakt med oss på Rehabcenter Mösseberg direkt via telefon och gör en preliminär bokning. När vi fått din remiss skickar vi en bekräftelse och kallelse till dig.

Möjlighet finns också att bekosta sin vistelse med privata medel eller ansöka om ekonomiska bidrag i fonder.