Hur söker du hit?

Rehabiliteringsvistelse via Västra Götalands-regionen kan sökas via din läkare som skickar en ”målstyrd remiss” till ett sk remitteringssekretariat för bedömning. Vid godkännande sänds den beviljade remissen vidare till oss på Rehabcenter Mösseberg och du får en bekräftelse och kallelse i god tid.

Rehabiliteringsvistelse via Landstinget i Jönköpings län kan sökas via din läkare som skickar en ”målstyrd remiss” till samordnare på Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Vid godkännande sänds den beviljade remissen vidare till oss på Rehabcenter Mösseberg och du får en bekräftelse och kallelse i god tid.

Man kan även söka via annan instans, exempelvis via Riksavtalet åberopa annat landstings avtal. Kontakta remitteringssekreteriat för mer information.

Möjlighet finns också att bekosta sin vistelse med privata medel eller ansöka om ekonomiska bidrag i fonder.