Hur söker du hit?

Läkare inom både offentlig och privat vård kan remittera dig till multimodal rehablilitering hos oss.  Du kan även själv söka till oss via egenremiss. Det är din remitterande läkare alternativt för dig som söker på egenremiss, din behandlande läkare, som är ansvarig för sjukskrivning och eventuell receptförskrivning.

 

Du som vill söka på egenremiss till fyller i denna blankett tillsammans med en blankett för medgivande till inhämtande av journalkopior och postar till oss, se adress i remissen.