Hur söker du hit?

Det kan vara sjukvården, skolan, socialtjänsten i din kommun med flera, som i samråd med dig, kommer fram till att en utredning kan ge bra information och vara en bra startpunkt för att kunna planera vilka insatser som kan stödja och hjälpa dig bäst.