Innehåll

Du träffar enskilt läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. De genomför olika intervjuer och undersökningar. Tester kan vara både praktiska uppgifter, fysiska och/eller med penna och papper allt utifrån varje yrkesgrupps område.

Att det är flera personer och flera yrkesgrupper ger en säkrare bedömning och en bredd som belyser hela din situation. Det säkerställer att den gemensamma bild som skapas av dina funktioner, hinder och resurser - både som individ och i din omgivning - är så rätt och riktig som det bara är möjligt.

Det är viktigt att du känner dig delaktig i utredningen, att du känner att du kan få fram information som är viktig för dig och att du får ge din syn på utredningsresultatet. Det är också viktigt att alla yrkeskategoriers utredningar och det gemensamma resultatet vilar på erfarenhet, kunskap/vetenskap och är neutral utifrån dig som person och oavsett vem som är uppdragsgivaren. Då vet du med säkerhet att utredningen genomförs professionellt och med ditt bästa för ögonen.

Resultatet av utredningen sammanfattas i ett s.k. medicinskt utlåtande. Den sänds till uppdragsgivaren dvs. den som beställt utredningen. Du får också ett exemplar och möjlighet att ge synpunkter om du t.ex. tycker att något behöver bli tydligare.