Innehåll

Utredningen börjar med att du får skriftlig information om hur utredningen kommer att gå till. Du får även fylla i ett papper om medgivande till inhämtande av journalkopior samt uppeg vart i vården du tidigare haft kontakt. Dessa kan ge viktig information till den utredning vi nu ska göra.

Det är bra om vi kan få ett samtal med någon av dina anhöriga, som du väljer. Den personen ska kunna berätta om hur du haft det under din uppväxt. Efter det kommer du vid olika tillfällen att träffa psykolog, psykiatriker och arbetsterapeut som gör tester och intervjuer.

Det är viktigt att du känner dig delaktig i utredningen, att du känner att du kan få fram information som är viktig för dig och att du får ge din syn på utredningsresultatet. Det är också viktigt att alla yrkeskategoriers utredningar och det gemensamma resultatet vilar på erfarenhet, kunskap/vetenskap och är neutral utifrån dig som person och oavsett vem som är uppdragsgivaren. Då vet du med säkerhet att utredningen genomförs professionellt och med ditt bästa för ögonen.

Som avslutning på utredningen träffas alla i teamet tillsammans med dig och kanske någon anhörig/vän som du väljer, för att gå igenom resultatet.

Efter det avslutande mötet görs en skriftlig sammanställning som du får. En sammanfattning skickas även till den som remitterat dig.